Tarievenoverzicht

Het is belangrijk dat je weet wat de kosten zijn als je gebruik maakt van onze dienstverlening. De meeste kosten staan vast en zijn niet afhankelijk van de hoogte van de premie of hypotheek. Je weet vooraf hoeveel je betaalt en wat je daarvoor mag verwachten. Als wij afwijken van onze standaard tarieven komen wij dit vooraf met je overeen.

Tarievenoverzicht

Algemeen
Orientatie Gratis
Advies uurtarieven
Administratief medewerker € 75,00
Adviseur binnendienst € 75,00
Erkend financieel / hypotheekadviseur € 125,00
Senior financieel planner € 165,00
vaste tarieven
volledig hypotheekadvies (vanaf) € 2.000,00
verkort hypotheekadvies (vanaf) € 1.000,00
starterslening naast hypotheek € 500,00
onderhandse verhoging hypotheek € 750,00
uitvaartverzekering € 195,00
lijfrente opbouw of uitkering € 295,00
overlijdensrisicoverzekering € 295,00
arbeidsongeschiktheidsverzekering € 495,00
overige situaties op afspraak
Afsluiten per product
hypotheek (vanaf) € 500,00
uitvaartverzekering € 40,00
lijfrente opbouw of uitkering € 40,00
overlijdensrisicoverzekering € 60,00
arbeidsongeschiktheidsverzekering € 125,00
overige situaties op afspraak
Raad & Daad Beheer per maand
aansprakelijkheidsverzekering € 0,30
woonhuisverzekering € 0,30
inboedelverzekering € 0,30
autoverzekering € 0,50
overige motorrijtuigen € 0,50
rechtsbijstand € 0,30
doorlopende reisverzekering € 0,30
caravanverzekering € 0,30
pleziervaartuigenverzekering € 0,30
ziektekosten en ongevallen € 0,30
kapitaal(levens)verzekering € 0,50
lijfrenteverzekering € 0,50
overlijdensrisicoverzekering € 0,50
uitvaartverzekering € 0,50
hypotheek € 0,50
krediet € 0,00
bancair (bijv. spaarrekening/lijfrenterekening) € 0,50
overige producten € 0,30
Raad & Daad Advies
Advies Basis € 5,00
Advies Plus € 17,50

De tarieven worden jaarlijks op 1 januari aangepast conform CBS prijsindex (consument prijs index). De meeste werkzaamheden zijn op dit moment vrij van BTW en assurantiebelasting. In de tarieven van Raad & Daad Advies Basis en Plus is de van toepassing zijnde BTW reeds opgenomen