Ondernemer, hoe gaat het met je?

Het zijn enerverende tijden voor ondernemers. Voor de een is het drama, voor een ander is het kassa en voor nog iemand anders is er weinig veranderd. Hoe bizar is dat. De economische gevolgen van de overheidsmaatregelen hebben diepe sporen nagelaten bij onder andere de horeca, de evenementenbranche en de reiswereld. Maar met name bij de klusbedrijven, de supermarktketens en de bedrijven die gespecialiseerd zijn in online werkomgevingen kan de pret bijna niet op. En kijk je bijvoorbeeld naar accountants, notarissen of financieel planners, bij hen gaat het werk gewoon door.

Veel bedrijven hebben een beroep gedaan op NOW 1 en NOW 2, om de kosten van personeel op te vangen. Ook hebben veel bedrijven kredieten aangevraagd en gekregen. Het grote afrekenmoment moet echter nog komen. Want als er minder omzetterugval was dan verwacht, zal er terugbetaald moeten worden. Maar ook, als het virus weer de kop opsteekt en de bestedingen van consumenten en bedrijven weer terugvallen, zal het voor bedrijven moeilijk worden om te overleven. Hoe pak je dit allemaal aan?

Het begint allemaal met ondernemerschap. Dat ondernemerschap laat zich onder andere kennen in hoe je om gaat met zo’n crisis. De overheid stelt geld beschikbaar (700 euro per ondernemer) om erachter te komen hoe dat bij jou zit. Met dit bedrag kun je een korte opleiding volgen en zo je plannen en motivatie toetsen. Daar zal uitkomen hoe jij in de wedstrijd zit en hoe je deze het beste kunt winnen.

Vervolgens is er geld nodig. De overheid kent mogelijk een Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) toe aan ondernemers in het midden- en kleinbedrijf, als zij meer dan 30% van hun omzet hebben verloren door de coronacrisis. Het is een belastingvrije tegemoetkoming die nog geldt tot en met 30 september 2020. De TVL is met name bedoeld om zakelijke vaste lasten zoals huur, pacht, onderhoud, verzekeringen, leasecontracten en abonnementen te betalen. De regeling geldt niet voor loonkosten, want daar is de NOW voor bedoeld. De vaste lasten moeten minimaal 4.000 euro bedragen. Overigens kun je als ondernemer niet de volledige vaste lasten vergoed krijgen. Maximaal gaat het om de helft en ook het bedrag is gemaximeerd, nooit meer dan 50.000 euro.

De ondernemer kan ook nog een beroep doen op De ‘Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers’ (Tozo). De Tozo is een regeling gebaseerd op de Bijstandverlening Zelfstandigen. De Tozo voorziet in een aanvullende uitkering voor levensonderhoud en de mogelijkheid van een lening voor bedrijfskapitaal.

Met de geboden mogelijkheden van de overheid kun je als ondernemer wellicht een deel van de loonkosten opvangen en een deel van de vaste lasten betaald krijgen. Daarmee ben je er nog niet. Een goed bedrijfsplan en een goede liquiditeitsbegroting voor de komende twaalf maanden is cruciaal. Wie in een branche zit die veel beperkingen kent als gevolg van de maatregelen van de overheid, zal zich moeten afvragen of de huidige activiteiten überhaupt nog levensvatbaar zijn en of een koerswijziging wenselijk en haalbaar is. En daar helpt de overheid dus ook bij.