2021: werknemers in de plus en ondernemers in de min!

Wat heeft Prinsjesdag ons dit jaar gebracht? Voor veel werknemers is er goed nieuws, want vanaf 2021 blijft er voor velen netto meer over. Voor starters op de woningmarkt biedt 2021 ook perspectief, omdat de overdrachtsbelasting voor deze groep op de woningmarkt verdwijnt. Een ondernemer daarentegen gaat er enigszins op achteruit, vanwege het sneller afbouwen van de zelfstandigenaftrek. Lees hier wat deze wijzigingen voor jou betekenen.

Werknemers
Werknemers gaan erop vooruit. Ze gaan als ze hetzelfde bruto inkomen houden in 2021, minder belasting betalen. Dat komt doordat de inkomstenbelasting in de eerste schijf iets omlaag gaat. Die schijf is best lang, hij loopt tot een jaarinkomen van 68.500 euro, dus veel mensen hebben hiermee te maken. Daarnaast gaan werknemers er netto ook op vooruit omdat de arbeidskorting omhoog gaat. Een hogere korting leidt tot een lager belastbaar bedrag en dus minder te betalen belasting. Zorgpersoneel krijgt een eenmalige bonus van 500 euro, boven op de al toegezegde 1.000 euro. Dit is zoals gezegd eenmalig.

Ondernemers
Iemand met een eenmanszaak, een ondernemer in de sfeer van de inkomstenbelasting, gaat er echter wat op achteruit. De zelfstandigenaftrek wordt in de komende jaren sneller afgebouwd dan eerst de bedoeling was. Dit betekent dat het bedrag waarover belasting betaald moet worden hoger ligt, maar door de verlaging van de inkomstenbelasting in de eerste schijf zal dit waarschijnlijk in de praktijk neutraal uitpakken. De ondernemer die een BV heeft gaat er volgend jaar wel degelijk op vooruit en de daaropvolgende jaren nog verder. De geplande verlaging van de vennootschapsbelasting voor de eerste schijf gaat namelijk gewoon door, voor winsten tot 200.000 euro gaat het tarief van 16,5% naar 15%. De meeste ondernemers in deze groep vallen daaronder. Wie méér winst maakt dan 200.000 euro, betaalt over het meerdere 25% belasting en dat blijft zo. De voorgestelde verlaging naar 21,7% is geschrapt. Wel wordt de ondergrens de komende jaren geleidelijk opgetrokken naar 400.000 euro, waardoor ook ondernemers in die groep gaan meeprofiteren (de groep tussen 200.000 en 400.000 euro winst).

De eigen woning
Hoewel de beperking van hypotheekrenteaftrek regelmatig opduikt, is er op dit gebied nu wat rust. De aandacht gaat vooral naar de overdrachtsbelasting. Voor starters op de woningmarkt, jonger dan 35 jaar, wordt de overdrachtsbelasting van 2% afgeschaft. Hiermee worden starters geholpen, is het idee. Voor andere eigenhuisbezitters blijft de 2% gehandhaafd. Wie vastgoed koopt voor ander gebruik dan om zelf in te wonen ziet zich geconfronteerd met een verhoging van de overdrachtsbelasting naar 8%.

Box 3
Structureel verandert er nog niets aan box 3 komend jaar. Wel wordt de vrijstelling verhoogd. Die is nu 31.000 euro en wordt 50.000 euro per belastingplichtige. Daarmee wordt al veel pijn uit de markt gehaald, want stellen zitten zo op een vrijstelling van 100.000 euro. Over de eerste 100.000 euro aan spaargeld en beleggingen hoeft dan geen box-3 belasting te worden betaald.

Wil je graag weten wat deze belastingwijzigingen voor jou persoonlijk betekenen? Vraag ons om mee te kijken en de financiële gevolgen voor je uit te rekenen.