Is dit het juiste moment voor een bedrijfsovername?

Door de maatregelen eerder dit jaar viel het even stil, de markt van bedrijfsovernames. Maar dat duurde niet lang, want al snel waren er weer kopers en verkopers. Volgens overnameplatform Brookz ligt het aantal belangstellenden 25% boven dat van 2019 en gerenommeerde overnamebureaus spreken zelfs van 40% meer verkoopmandaten dan een jaar geleden. Ook hebben we in het FD kunnen lezen dat al deze verkopen nauwelijks te maken hebben met gedwongen verkopen en slechte resultaten.

Hoe is dat allemaal te verklaren?
De markt van bedrijfsovernames wordt gestuurd door de economische kansen die er liggen voor groei. Groei kan autonoom plaatsvinden, groei kan ook gekocht worden. Die economische wet is niet veranderd. Bedrijven die bedrijven kopen moeten in de eerste plaats zelf gezond zijn. Als dat niet het geval is, zullen ze niet aan het avontuur van een overname kunnen of willen beginnen. Zeker als er ook geld geleend moet worden bij de bank om de overname deels of geheel te financieren, zal een bank kijken naar de gezondheid van de overnemende partij. En ook naar die van het over te nemen bedrijf. Kijken we naar de reissector dan zien we zelfs dat bijvoorbeeld een aandeel als van booking.com niet eens zo ver onder de koers van begin dit jaar staat. Dat zegt wat over het vertrouwen dat de markt heeft in het bedrijf, maar ook in de sector. Bedrijfsovernames komen dus in ruime mate voor, of het coronatijd is of niet.

Vertrouwen blijft belangrijk
Natuurlijk moet naar de gezondheid van de kopende en te kopen partij worden gekeken, maar moest dat vóór 2020 ook niet? Natuurlijk wel. Het vertrouwen dat bedrijven kunnen blijven bestaan en winst kunnen maken is voor een groot deel terug. Er zijn branches waar het moeilijk is, zoals de reisbranche. En er zijn branches waar het geld tegen de plinten klotst. Ook dat is een realiteit. Wat zien we om ons heen? In de succesvolle sectoren wordt als vanouds een forse premie betaald voor toekomstige kasstromen. De multipliers, hoeveel keer de winst of de omzet wordt betaald, zijn volledig intact. Wel zien we bij sommige sectoren en kleinere bedrijven een terughoudendheid voor wat betreft de vaste prijs.

Groeiende belangstelling voor earn-out regelingen
Wat betekent dit dan voor de winstgevendheid en continuïteit nu de tweede coronagolf een feit is? Door deze vraag zie je een groeiende belangstelling voor een earn-out regeling als afrekenmethodiek. Bij een earn-out regeling ligt een deel van het toekomstige risico bij koper en verkoper. Er is geen sprake van een betaling ineens bij de overname, er wordt over een aantal jaren betaald, al naar gelang de aannames over de toekomst juist waren. Vallen deze tegen, dan zal de verkoper minder krijgen; vallen ze mee, dan kan de verkoper nog een interessante bonus krijgen. Bij de verkopende partij gaat het in veel gevallen om de dga die ‘met pensioen’ gaat. Waar zakelijke en persoonlijke financiën elkaar raken, speelt de Waterman Advies een belangrijke rol.

Wat is verstandig om te accepteren als verkopende partij?
Als ondernemer heb je vaak wel een onderbuikgevoel wat je bedrijf waard zou moeten zijn, maar kan je dit vaak niet cijfermatig onderbouwen. Een bedrijfswaardering is dan nodig plus een financiële planning, waaruit blijkt welk bedrag voldoende is om de doelstellingen van jou als verkoper bereikbaar te maken. De combi bedrijfswaardering en financiële planning zorgt ervoor dat je de juiste vraagprijs voor het bedrijf weet en ook of dat voldoende is voor bijvoorbeeld je pensioen. Een waardebepaling alleen zegt dus onvoldoende wat dit voor jou als verkoper betekent.