Hulp voor je financiën

Gepubliceerd op 09-04-2020

De overheid helpt niet alleen ondernemers in nood, maar ook particulieren die financieel klem komen te zitten. Zo wordt bijvoorbeeld een compensatie geregeld voor kinderopvang, zijn er uitstelmogelijkheden voor de hypotheek en kunt u uitstel aanvragen voor de aangifte inkomstenbelasting.

Hypotheekaflossingen betalen
Als u de aflossingen op uw hypotheek niet meer volledig kunt betalen, kunt u gebruik maken van een uitstelregeling. Dit is een betaalpauze die tot eind van dit jaar loopt. Alle achterstallige aflossingen moeten in principe op 31 december 2020 zijn voldaan. Is dat niet het geval, dan kan er een beroep gedaan worden op het artikel in de Wet inkomstenbelasting voor ‘kortstondig afwijken op het aflossingsschema’. Dan schuift de aflosverplichting een jaar op, tot 31 december 2021. Gaat dit ook niet, dan stelt de geldverstrekker vóór 1 januari 2022 met u een nieuw aflossingsschema op, waarmee u de achterstand in vijf jaar vanaf 1 januari 2022 aflost.

Geen BKR of wel BKR
Het is vervelend als iemand in het BKR-register (Bureau Krediet Registratie) terechtkomt op grond van achterstallige betalingen. Dit kan van invloed zijn op het verkrijgen van toekomstige leningen. Iemand die op dit moment een betalingsregeling heeft voor een lening of een hypotheek, zal aangemeld zijn bij het BKR-register. Banken en kredietverstrekkers zijn dat verplicht.

In het kader van de Coronamaatregelen geldt een opschortende werking, namelijk: als u nog niet in het BKR-register staat, u treft een betalingsregeling voor een hypotheek en deze duurt niet langer dan 4 maanden, dan vindt geen BKR-registratie plaats. Duurt de betalingsregeling langer, dan is dat wel het geval.

Belastingaangifte IB 2019
Vóór 1 mei moet u als particulier ingezetene van Nederland aangifte inkomstenbelasting doen. Als u dat niet voor deze datum kunt doen en dit komt door de coronacrisis, dan kunt u uitstel aanvragen. Dit kunt u online doen via Mijn Belastingdienst. U kunt ook bellen met de Belastingtelefoon. Ook kunt u een formulier downloaden van de site van de belastingdienst en dat tekenen en opsturen per post. Dit formulier heet ‘Uitstel aanvragen’. Als u fiscaal partner bent, moet u voor beide partners uitstel aanvragen.

Hoe werkt de compensatie voor de kinderopvang?
De overheid wil mensen compenseren die gebruikmaken van kinderopvang. Als u gebruik maakt van kinderopvang, dan wordt u verzocht de gehele factuur te blijven betalen. Ook al maakt u nu geen gebruik van de kinderopvang. Doordat u blijft doorbetalen, behoudt u het recht op kinderopvangtoeslag en wordt hiermee zoveel mogelijk voorkomen dat er eventueel teruggevorderd kan worden door de overheid. Ook behoudt u daarmee uw plek bij de kinderopvang. Het kabinet realiseert zich dat wanneer u de factuur blijft doorbetalen en kinderopvangtoeslag ontvangt, u zelf ook nog een eigen bijdrage betaalt. Deze eigen bijdrage gaat het kabinet tot op zekere hoogte vergoeden via de kinderopvangorganisaties.

Kortom: deze regelingen zijn in het leven geroepen om u in deze coronacrisis te compenseren voor de eigen bijdrage kinderopvang, tegemoet te komen met een betaalpauze voor de hypotheek en uitstel van de aangifte Inkomstenbelasting. 

Kunt u hierbij wat support gebruiken? Bel dan eens en wij kunnen u met Raad & Daad verder helpen.