Zijn huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek financieel kwetsbaar?

Ongeveer 78.000 huishoudens lopen het risico dat ze hun aflossingsvrije hypotheek niet opnieuw kunnen financieren op het moment dat deze afloopt. Op een totaal van bijna drie miljoen aflossingsvrije hypotheken is dat te overzien, maar de huishoudens in kwestie moeten waarschijnlijk hun huis verkopen. Een deel blijft mogelijk achter met een restschuld. Dat blijkt uit onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM).

In het kort
Het onderzoek is een verdieping van eerder onderzoek naar de financiële kwetsbaarheid van huishoudens met een aflossingsvrije hypotheek. Deze studie op basis van CBS-data geeft meer inzicht in de omvang en kenmerken van huishoudens die financiële risico’s lopen.

Meeste van bijna drie miljoen aflossingsvrije hypotheken lopen rond 2035 af
Ongeveer de helft van de Nederlandse hypotheekschuld is aflossingsvrij. Veel van deze hypotheken lopen rond 2035 af. Huizenbezitters moeten dan hun lening aflossen of opnieuw afsluiten. Dit moment kan samenvallen met een lager (pensioen)inkomen en hogere hypotheeklasten omdat ze geen recht meer hebben op hypotheekrenteaftrek. Een deel van hen zal daarom niet zomaar in aanmerking komen voor een nieuwe hypotheek.

78.000 huishoudens lopen risico op gedwongen verhuizing
Ongeveer 157.000 huishoudens hebben onvoldoende financiële middelen als zij hun aflossingsvrije hypotheek na afloop opnieuw willen financieren met een annuïtaire lening. Ongeveer de helft hiervan lukt dat zelfs niet als zij hun schuld voor een deel aflossingsvrij ‘doorrollen’. Deze groep van 78.000 huizenbezitters loopt een ernstig herfinancieringsrisico. Zij moeten waarschijnlijk hun woning verkopen om de uitstaande schuld af te lossen. Het aantal huishoudens dat vervolgens achterblijft met een restschuld is sterk afhankelijk van de huizenprijsontwikkeling. Volgens de huidige langetermijnramingen zal die groep zo’n 18.000 huishoudens beslaan. (bron: afm.nl)

Rol voor Waterman Advies om risico’s te verkleinen
Bij Waterman Advies kunt u altijd terecht om inzicht te krijgen hoe deze herfinancieringsproblemen kunnen worden voorkomen. Hoe eerder u weet waar u aan toe bent hoe beter het is. Wacht niet af, neem contact op en wij zullen samen met u kijken wat er wel kan.