2021: Dit zijn de belangrijkste veranderingen voor huiseigenaren

Op Prinsjesdag heeft het kabinet de financiële plannen voor 2021 bekendgemaakt. Dit jaar stond de begroting natuurlijk in het teken van de coronacrisis. Het kabinet wil blijven investeren. Ook de woningmarkt krijgt een extra zetje, wat goed nieuws is als je een eigen woning wil kopen. Wat verandert er precies? En wat betekent dit voor jou als (toekomstig) huiseigenaar? We zetten de belangrijkste maatregelen op een rij.

Starters betalen geen overdrachtsbelasting meer
Ben je jonger dan 35 jaar? Goed nieuws: je betaalt onder bepaalde voorwaarden vanaf 2021 geen overdrachtsbelasting meer. Dat scheelt je 2% van de koopprijs. Op een huis van bijvoorbeeld € 200.000 bespaar je dus € 4.000. Voorwaarde is wel dat je het huis koopt om zelf in te wonen. De vrijstelling geldt ook voor doorstromers, als je tenminste nog niet eerder van de regeling gebruik hebt gemaakt. Vanaf 35 jaar betaal je 2% overdrachtsbelasting. Lees meer over de nieuwe regels.

Overdrachtsbelasting voor beleggers naar 8%
Om starters meer kans te geven op een koopwoning, gaat het belastingtarief juist omhoog voor kopers die niet in de woning gaan wonen. Vaak zijn dat beleggers of gaat het om een recreatiewoning. Als je in 2021 een woning koopt om te verhuren, betaal je 8% overdrachtsbelasting. Dat is een stijging van 2% ten opzichte van 2020 voor deze groep.

Woningbouw krijgt impuls
Het kabinet investeert flink in de bouw van nieuwe woningen: in 2021 komt hier € 50 miljoen extra voor vrij. Hiermee wordt de krapte op de woningmarkt en het tekort aan betaalbare koophuizen aangepakt. De investering levert 70.000 extra huizen op, waarvan de helft voor starters en andere kwatsbare groepen. Daarnaast worden zo’n 9.000 leegstaande winkels en kantoorpanden omgebouwd tot woningen. Dit kost het kabinet € 20 miljoen. Ook wordt het stikstofprobleem aangepakt. Tot 2030 maakt het kabinet hier jaarlijks € 100 miljoen voor vrij, zodat de woningbouw door kan gaan.

Hypotheekrenteaftrek daalt bij hoog inkomen
Is je (gezamenlijke) bruto jaarinkomen hoger dan € 68.507? Dan heb je steeds minder hypotheekrenteaftrek. Sinds 2020 wordt de hypoheekrenteaftrek sneller afgebouwd, met 3% per jaar tot 2023. In 2021 daalt de aftrek naar 43%. Dit jaar is dat nog 46%.

Lager eigenwoningforfait
Heeft jouw woning een WOZ-waarde tussen de € 75.000 en € 1.090.000? Dan daalt het eigenwoningforfait in 2021 naar 0,5%. Hierdoor stijgt de aftrekpost van je eigen woning. Met deze maatregel compenseert het kabinet de afbouw van de hypotheekrenteaftrek voor zogenoemde grootverdieners.

Afbouw aftrek bij kleine eigenwoningschuld
Sinds 2019 wordt de zogenoemde Hillen-aftrek in 30 jaar afgebouwd. Deze aftrekpost is voor huiseigenaren met een kleine of geen hypotheekschuld, die hier weinig of geen rente over betalen. In dat geval is je eigenwoningforfait hoger dan de aftrekbare kosten. Kom je hiervoor in aanmerking? Dan is in 2021 nog 90% van het positieve verschil aftrekbaar, ten opzichte van 93,33% in 2020. Op de site van de Belastingdienst lees je hier meer over.